Thiết kế Văn Phòng -office 48 Tố Hữu – 130 m2


Chủ Đầu Tư : A Hà

Địa chỉ : Tố Hữu – Thanh Xuân – Hà Nội

Diện tích : 130 m2